Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Chế độ tiền lương trong thời kỳ dịch bệnh Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Do dịch bệnh do Covid, Công ty muốn cho nhân viên tạm dừng nghỉ việc. Xin hỏi quy định về tiền lương, chế độ trả cho người lao động trong thời gian trên được quy định thế nào?
Người hỏi: Lê Công Định ( 04/05/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 04/05/2023

Theo quy định tại Điều 98 Bộ Luật Lao động quy định

Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

 

Dựa vào quy định nêu trên, người lao động chỉ được áp dụng lương ngừng việc khi vì lý do khách quan là dịch bệnh corona và công ty có quyết định cho người lao động được ngừng việc trong khoản thời gian nhất định thì cả hai bên sẽ cùng thỏa thuận mức lương ngừng việc.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc