Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Xác thực dữ liệu để tích hợp bằng lái xe vào VNeID Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Vừa qua tôi không tích hợp được giấy phép lái xe loại thẻ PET hạng A1/B2 trên VNeID do thông tin giấy phép lái xe không có trên hệ thống dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải. Vậy đề nghị cơ quan chức năng giải đáp nguyên nhân, vì khi tra cứu trên hệ thống gplx.gov.vn, tôi vẫn thấy có các thông tin của giấy phép lái xe hạng B1/A2 đã gộp.
Người hỏi: Nguyễn Anh Quốc ( 19/10/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 19/10/2023

Hiện nay, trên cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe toàn quốc có khoảng 56,5 triệu bản ghi giấy phép lái xe (cả ô tô và xe máy). Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an đồng bộ khoảng 35 triệu bản ghi giấy phép lái xe, trong đó: đã xác thực thành công 31,3 triệu bản ghi giấy phép lái xe với dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm hệ thống định danh tự động tra cứu để hiển thị lên ứng dụng VNeID cho công dân; tiếp tục phối hợp với ngành công an đối soát 3,6 triệu giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, còn khoảng hơn 20 triệu bản ghi giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy bìa được cấp ra từ trước năm 1995 đến tháng 7/2013, hầu hết là giấy phép lái xe mô tô, có giá trị không thời hạn; các giấy phép lái xe này có dữ liệu chưa đầy đủ, thiếu thông tin. Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an xác thực dữ liệu để tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng định danh điện tử VNeID.

 


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc