Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Có được ký hợp đồng làm thêm trong thời gian nghỉ chờ hưu? Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Tôi đã có quyết định nghỉ việc chờ nghỉ hưu một năm. Vậy trong thời gian nghỉ chờ hưu, tôi có được ký hợp đồng lao động làm thêm với các doanh nghiệp không?
Người hỏi: Ngô Viết Dũng ( 13/11/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 13/11/2023

Tại Điều 19 Bộ luật Lao động năm 2019 về việc giao kết nhiều hợp đồng lao động có quy định như sau:

"1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và an toàn, vệ sinh lao động".


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc