Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế công trình giao thông Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Bản thân tôi là kỹ sư xây dựng, đã tốt nghiệp hệ chính quy ngành xây dựng với 2 chuyên ngành: cảng - công trình biển; xây dựng dân dụng và công nghiệp của Đại học Bách khoa TPHCM từ năm 2014. Nay tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông cấp II thì có được không? Tôi hiện làm việc trong ngành thiết kế công trình giao thông.
Người hỏi: Vũ Kim Khôi ( 17/11/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 17/11/2023

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì chuyên ngành cảng – công trình biển thuộc chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải).

Trường hợp anh/chị có nhu cầu thực hiện thủ tục xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, anh/chị cần hoàn thiện 1 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 23 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc