Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Kính gửi Quý cơ quan! Đơn vị chúng tôi muốn thực hiện gộp sổ bảo hiểm cho người lao động (1 sổ cũ và 1 sổ tại công ty chúng tôi) theo sổ cũ. Nhờ cơ quan bảo hiểm hướng dẫn thủ tục cụ thể. Xin cảm ơn. Trân trọng!
Người hỏi: Nguyễn Thùy Dung ( 13/10/2017)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội tỉnh Ngày trả lời: 13/10/2017

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau: Theo Quyết định số 959/QĐ - BHXH ngày 09/09/2015 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại điểm 5.1 điều 46. Cấp và quản lý sổ ghi: Nếu trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Về thủ tục hồ sơ được quy định tại điều 29 điểm1 : hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng ,thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH: a.Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT(Mẫu số TK1- TS) b.Sổ BHXH đã cấp. Công ty nộp thủ tục hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi Công ty tham gia đóng BHXH. Thủ tục hồ sơ có thể tham khảo tại trang : bhxhhatinh.gov.vn.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc