Hơn 2 tỷ đồng thực hiện đề án khuyến công địa phương ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 08-04-2020 09:48

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 121/KH-UBND phê duyệt đề án khuyến công địa phương năm 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 2,08 tỷ đồng.

. . . . .