25-06-2018 - 04:32

Hơn 6,6 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng Sơn Dương

ừ đầu năm đến nay, cảng Sơn Dương (Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) có 330 lượt tàu vào bốc dỡ hàng hóa với tổng khối lượng hàng đạt trên 6,6 triệu tấn.

Formosa vận hành thành công lò cao số 2 nên lượng hàng hóa bốc dỡ tại cảng Sơn Dương tăng nhanh.

Các mặt hàng nhập vào chủ yếu là quặng sắt, hóa chất, máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của nhà máy thép; sản phẩm xuất ra chủ yếu là thép cuộn cán nóng, thép dây.

Được biết, việc Formosa vận hành thành công lò cao số 2 khiến nhu cầu nhập nguyên liệu đầu vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đầu ra ngày một lớn, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Sơn Dương cũng tăng cao.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, cảng sẽ có thêm khoảng 778 lượt tàu với khối lượng hàng hóa bốc dỡ trên 16 triệu tấn, nâng tổng khối lượng hàng hóa cả năm 2018 khoảng 23 triệu tấn, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh nhà.

  •  
. . . . .