Hơn 6,6 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng Sơn Dương

Đăng ngày 25-06-2018 10:32

ừ đầu năm đến nay, cảng Sơn Dương (Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) có 330 lượt tàu vào bốc dỡ hàng hóa với tổng khối lượng hàng đạt trên 6,6 triệu tấn.

. . . . .