Hơn 73% doanh nghiệp Hà Tĩnh dự báo tăng trưởng tốt 3 tháng cuối năm

Đăng ngày 16-10-2019 08:45

Kết quả điều tra, phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh, 73,3% số doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh đánh giá sản xuất, kinh doanh sẽ tăng trưởng tốt trong quý IV năm 2019

. . . . .