Hợp đồng

  • Sa thải lao động Người lao động không hoàn thành công việc đã thỏa thuận thì có thể bị sa thải. Có 1 Trả lời Người hỏi: Võ xuân Thành (26/09/2018)
  • Hợp đồng lao động Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Cty có vướng mắc như sau: Cty ký hợp đồng đầu tiên với người lao động (NLĐ) là hợp đồng đào tạo 02 tháng, sau đó tiếp tục ký hợp đồng lao động 1 năm. Đến nay hợp đồng lao động 1 năm này đã đáo hạn và tiếp tục ký hợp đồng mới cho NLĐ. Vậy hợp đồng... Có 1 Trả lời Người hỏi: Bùi Quang Khải (27/06/2018)
  • Phụ trách an toàn vệ sinh lao động của công ty là người nước ngoài Theo khoản 4, Điều 2 Luật an toàn vệ sinh lao động quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là đối tượng áp dụng của Luật. Do đó, trường hợp người lao động nước ngoài phụ trách an toàn vệ sinh lao động tại công ty là đối tượng điều chỉnh của Luật an toàn vệ sinh lao động số... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Xuân Hải (29/05/2018)
  • Thủ tục thay đổi chủ sở hữu của hộ kinh doanh cá thể Em muốn được tư vấn, vừa rồi trong tháng tư em có góp vốn với chị dâu em thuê đất và xây dựng mở quán nhậu, tổng vốn đầu tư xây dựng là 260 triệu và vốn lưu động là 40 triệu, tổng cộng là 300 triệu. Trong đó em góp 200 triệu, chị dâu em 100 triệu. Nhưng em chưa làm thỏa thuận gì hết, vừa rồi chị... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thúy Hà (09/10/2017)
[Trở về]
Tổng số 41 Câu hỏi / 3 trang