Hợp đồng

  • Thủ tục thay đổi chủ sở hữu của hộ kinh doanh cá thể Em muốn được tư vấn, vừa rồi trong tháng tư em có góp vốn với chị dâu em thuê đất và xây dựng mở quán nhậu, tổng vốn đầu tư xây dựng là 260 triệu và vốn lưu động là 40 triệu, tổng cộng là 300 triệu. Trong đó em góp 200 triệu, chị dâu em 100 triệu. Nhưng em chưa làm thỏa thuận gì hết, vừa rồi chị... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thúy Hà (10/10/2017)
[Trở về]
Tổng số 17 Câu hỏi / 1 trang