Hương Khê phấn đấu vụ Xuân 2024 đạt 30.547 tấn lương thực

Đăng ngày 10-11-2023 15:03

Sáng 6/12, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất vụ Xuân 2024. Đồng chí Phan Kỳ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Trí Đồng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì hội nghị.

. . . . .