Hướng tới Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6 năm 2023

Đăng ngày 10-11-2023 09:34

Theo thông tin từ Sở Công Thương, Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh Lần thứ 6 năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24,25,26/11/2023 tại khu vực công viên Trần Phú (TP Hà Tĩnh).

. . . . .