Khách hàng Hà Tĩnh bán gần 20.000 kWh điện mặt trời cho ngành điện

Đăng ngày 01-09-2019 09:48

Hà Tĩnh hiện có 31 khách hàng sử dụng công nghệ điện mặt trời áp mái nhà. Khách hàng không những tự phục vụ nguồn điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh mà còn bán lại cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh 19.769 kWh điện, tương đương 42,18 triệu đồng.

. . . . .