Khai trương cửa hàng sản phẩm OCOP tại Hương Sơn

Đăng ngày 12-07-2020 10:34

19 sản phẩm đạt chuẩn OCOP của huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh đã được trưng bày tại cửa hàng thực phẩm, nông sản sạch ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).

. . . . .