Khánh thành Dự án hạ tầng cụm công nghiệp Thái Yên

Đăng ngày 23-06-2018 10:25

Dự án có quy mô gần 16 ha với tổng mức đầu tư hơn 148 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích 11,3 ha với tổng kinh phí 100 tỷ đồng.

. . . . .