Khu Công nghiệp Gia Lách đón 7 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 860 tỷ đồng

Đăng ngày 06-09-2018 14:40

Tính đến cuối tháng 8/2018, Khu Công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã "đón" 7 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 860,25 tỷ đồng.

. . . . .