Khuyến khích dùng hàng Việt Nam và sản phẩm sản xuất ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 16-01-2024 10:21

Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam và sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

. . . . .