Kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt hơn 1,9 tỷ USD

Đăng ngày 06-09-2023 09:08

Theo số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, trong 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã đạt hơn 1,9 tỷ USD, đạt trên 95% kế hoạch năm.

. . . . .