Kinh tế Hà Tĩnh và những dấu ấn khởi sắc

Đăng ngày 08-01-2024 08:10

Khép lại năm 2023, nền kinh tế Hà Tĩnh với 26/29 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, đứng thứ 15 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Vì sao Hà Tĩnh lại đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng này?.

. . . . .