Kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 9 tháng tiếp tục đà tăng trưởng

Đăng ngày 04-10-2018 14:13

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Hà Tĩnh đạt mức cao nhất cả nước (32,94%) đã tạo đà phát triển cho 3 tháng tiếp theo cũng như việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng.

. . . . .