Lập chuyên án xử lý triệt để khai khoáng trái phép ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 13-03-2019 16:18

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý, khai thác các mỏ đất, cát; kết quả đấu tranh phòng chống khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn Hà Tĩnh, diễn ra sáng 12/3.

. . . . .