“Liều thuốc” trợ lực cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đăng ngày 08-05-2023 08:48

Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm nguồn lực tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh.

. . . . .