Lựa “đồng mua mắm, mua tương”, thúc giải ngân gói 350.000 tỷ đồng

Đăng ngày 28-03-2022 10:09

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, việc linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn sẽ khắc phục tình trạng có tiền mà không có dự án để chi tiêu.

. . . . .