May mặc Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng cao trong lĩnh vực xuất khẩu

Đăng ngày 25-10-2022 09:57

Trong 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt, may mặc tại Hà Tĩnh ước đạt 21,1 triệu USD, tăng 137,61% so với cùng kỳ năm trước, là mặt hàng có mức tăng cao nhất trong các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh.

. . . . .