Miễn, giảm hơn 667 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Đăng ngày 31-10-2022 10:59

Thực hiện chính sách của Chính phủ về việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế cho người dân và doanh nghiệp trước tác động của đại dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, Hà Tĩnh đã thực hiện miễn, giảm trên 667 tỷ đồng và gia hạn, khoanh nợ trên 420 tỷ đồng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

. . . . .