Miễn, giảm hơn 667 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh

Đăng ngày 18-10-2022 16:03

Thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, từ năm 2020 đến nay, toàn ngành đã thực hiện miễn, giảm 667,1 tỷ đồng và gia hạn, khoanh nợ 420,6 tỷ đồng cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn theo các chính sách hỗ trợ người nộp thuế.

. . . . .