Mô hình nuôi cá chim vây vàng đạt tiêu chuẩn VietGAP đầu tiên tại Hà Tĩnh

Đăng ngày 27-09-2023 10:32

Mô hình nuôi cá chim vây vàng đạt tiêu chuẩn VietGAP liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh triển khai tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên là mô hình đầu tiên được chứng nhận VietGap trên đối tượng cá chim vây vàng thương phẩm tại tỉnh Hà Tĩnh, mở ra hướng đi mới cho người dân vùng ven biển trong phát triển kinh tế.

. . . . .