Môi trường làm việc hấp dẫn tạo động lực cho nhân viên

Đăng ngày 24-12-2019 09:40

Suntory PepsiCo Việt Nam xây dựng môi trường làm việc "phát triển toàn diện - sống trọn vẹn" cho nhân viên trong thời gian qua.

. . . . .