Mức giảm trừ gia cảnh đã “lỗi thời”, người lao động Hà Tĩnh mong sớm điều chỉnh Luật Thuế thu nhập cá nhân

Đăng ngày 07-04-2022 10:56

Nhiều người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân hiện đã “lỗi thời”, cần điều chỉnh để giảm thuế thu nhập cá nhân cho người làm công ăn lương trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả tăng cao.

. . . . .