Nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu

Đăng ngày 04-04-2022 10:18

Tuyển chọn, đào tạo kỹ năng tay nghề, ngoại ngữ là giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu khi sự cạnh tranh nguồn lao động ngày càng gay gắt.

. . . . .