Ngân hàng “bơm” vốn, giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển sản xuất

Đăng ngày 07-10-2018 07:14

Giải quyết nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục; áp dụng mức hỗ trợ lãi suất ưu đãi, hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đã kịp thời “bơm” vốn để nhiều doanh nghiệp (DN) đóng chân trên địa bàn đầu tư mở rộng hạ tầng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

. . . . .