Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I nộp ngân sách hơn 280 tỷ đồng

Đăng ngày 05-09-2018 14:43

8 tháng năm 2018, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sản xuất hơn 3,8 tỷ Kwh điện, doanh thu 5.487 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 280 tỷ đồng.

. . . . .