Nhiều điển hình Người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên vùng đất Hương Khê

Đăng ngày 02-10-2023 16:37

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, nhiều năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Hương Khê đã chỉ đạo Hội cơ sở và hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất. Từ phong trào này xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, trở thành động lực để con cháu noi theo.

. . . . .