Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.2021

Đăng ngày 30-09-2021 14:10

Quy định mới về đăng kiểm ôtô; thêm trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10.2021.

. . . . .