Những lợi ích từ việc giảm Thuế VAT

Đăng ngày 31-07-2023 16:50

Từ ngày 1/7, thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh giảm từ 10% xuống 8%. Mức giảm này được áp dụng đối với hầu hết các nhóm hàng hóa, trừ một số nhóm như: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, kim loại và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt… Việc giảm thuế giá trị gia tăng mang lại lợi ích kép cho người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp.

. . . . .