Những quy định mới về tiền lương, BHXH có lợi cho người lao động

Đăng ngày 23-03-2022 09:18

Trong quan hệ lao động, người lao động luôn ở thế yếu. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của người lao động, Chính phủ đã có những quy định để bảo vệ quyền lợi lao động. Người lao động cần lưu ý kỹ hợp đồng lao động, quy chế hoạt động tại doanh nghiệp, nhất là những điểm mới về tiền lương, BHXH có lợi cho người lao động.

. . . . .