Nông dân Thạch Bình triển khai mô hình Cá- Lúa-Cua- Sen cao sản

Đăng ngày 21-08-2023 14:58

Tiếp tục vận động hội viên nông dân đẩy mạnh phong trào phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị công nghệ cao, sáng ngày 20/8, Hội Nông dân xã Thạch Bình đã vận động Hội viên nông dân xuống đồng xây dựng mô hình Nông nghiệp đô thị Cá- Lúa- Cua kết hợp trồng Sen cao sản.

. . . . .