Online Friday 2023: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến

Đăng ngày 16-11-2023 15:06

Ban tổ chức Chương trình Online Friday 2023 sẽ cộng hưởng cùng các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp sản xuất để có những kế hoạch hành động thiết thực và kịp thời, tạo ra hệ sinh thái bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến.

. . . . .