Phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Nghi Xuân

Đăng ngày 13-03-2023 08:54

Hướng đến ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng cho người dân huyện Nghi Xuân.

. . . . .