Phát triển Đảng trong doanh nghiệp Hà Tĩnh: Nhiều tín hiệu tích cực

Đăng ngày 02-05-2024 09:38

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Tĩnh thành lập 1 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở và 4 chi bộ trực thuộc trong các doanh nghiệp với 70 đảng viên.

. . . . .