Quyết định về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

Đăng ngày 15-09-2014 00:00

. . . . .
Tin cùng chuyên mục