Quyết định về việc quy định thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh hà Tĩnh

Đăng ngày 03-03-2014 00:00

. . . . .
Tin cùng chuyên mục