Sẵn sàng nhận... thất bại để khởi nghiệp thành công

Đăng ngày 23-09-2018 14:32

“Hà Tĩnh là một thị trường non trẻ về công nghệ thông tin (CNTT) nhưng lại rất phát triển về doanh nghiệp, ngành nghề. Đây chính là cơ hội để chúng tôi nắm bắt và quyết tâm khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương”.

. . . . .