Sản xuất nông nghiệp vẫn là “lực hút” đối với các ngân hàng

Đăng ngày 25-06-2018 10:30

Kết thúc nửa đầu năm 2018, sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh sau thời gian gặp khó đã tăng trưởng trở lại. Đặc biệt, giá lợn cao gấp đôi cùng kỳ; thủy sản tăng trưởng ổn định… là cơ sở để các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh “bơm" vốn vào sản xuất…

. . . . .