Sản xuất trong trạng thái mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh không lơ là phòng dịch

Đăng ngày 28-09-2021 09:49

Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không chủ quan, lơ là các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

. . . . .