Tăng cường các biện pháp quản lý và điều hành giá

Đăng ngày 28-09-2022 16:49

Trước tình hình một số mặt hàng trong nước đang có hiện tượng tăng giá lên cao như hiện nay, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.

. . . . .