Tăng cường quản lý thị trường, tạo niềm tin cho du khách đến Hà Tĩnh

Đăng ngày 18-04-2022 16:10

Nhằm tạo niềm tin cho người dân và du khách đến Hà Tĩnh du lịch, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đang tăng cường công tác nắm tình hình thị trường, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thực hiện đúng quy định pháp luật.

. . . . .