Tăng trưởng kinh tế - Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa khát vọng

Đăng ngày 02-01-2024 10:37

Năm 2023, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 15 cả nước. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giúp Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa khát vọng, mục tiêu đề ra trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

. . . . .