Tạo điều kiện cho người dân mở rộng quy mô và nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN vào sản xuất

Đăng ngày 07-05-2024 15:03

Sáng 7/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra một số dự án, mô hình ứng dụng KHCN trong sản xuất trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo Sở KH&CN, Sở NN&PTNT và một số đơn vị liên quan.

. . . . .