Tạo điều kiện để thương lái thu mua nông sản cho người dân Hà Tĩnh

Đăng ngày 14-05-2021 08:47

Kiểm tra tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản, lãnh đạo Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tạo điều kiện về máy móc hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa, tạo thuận lợi cho thương lái thu mua nông sản cho bà con.

. . . . .