Thành phố Hà Tĩnh tập huấn kiến thức ATVSTP

Đăng ngày 24-04-2023 08:23

Sáng ngày 21/4, Sở Công thương Hà Tĩnh phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

. . . . .